Reglement for Fælleslokalet

Reglement – fælleslokalet – v.1.1

 1. Lokalerne kan udelukkende lejes og anvendes af kontraktlige lejere i Bygmesterhaven, som er ansvarlige for det lejede og for reglementets overholdelse.
 2. Lokalerne må kun benyttes til familiefester eller dermed beslægtede arrangementer, samt aktiviteter i relation til ejendommens beboere. Der lejes ikke ud nytårsaften
 3. Antallet af gæster er begrænset til 50 spisende personer.
 4. Forudgående reservation skal finde sted hos ejendommens vicevært.
 5. I lejeperioden bærer lejeren det fulde ansvar for såvel lokalerne som inventaret.
 6. Lokaler og inventar m.v. skal efter brug afleveres i rengjort og ryddelig stand.
  Lokalet udlejes i weekender: fredag kl. 12.00 til mandag morgen kl. 10.00 for kr. 2.500,-.
  Mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag i tidsrummet kl. 12.00 til 20.00 for kr.1.200,-.
  Eventuel reparation af beskadiget inventar samt indkøb af nyt, modregnes i depositum og aftales med viceværten. Nøgler afleveres samtidig med aflevering af lokalerne.
 7. I de tilfælde, hvor det ved den efterfølgende gennemgang konstateres, at lokaler eller inventar m.v. ikke er afleveret i den pkt. 6 beskrevne stand, vil det nødvendige arbejde m.v. blive udført for lejers regning.
 8. Musik, sang og lignende må kun finde sted for lukkede vinduer og døre.
 9. Støjende adfærd uden for lokalerne er ikke tilladt.
 10. Al færdsel til og fra fælleslokalerne skal ligeledes foregå i god ro og orden.
 11. Al aktivitet i lokalerne må kun finde sted under skyldig hensyntagen til de omkringboende.
 12. Alle arrangementer skal være afsluttede senest kl. 01.00, musik dæmpes kl. 24.00.
  Der er installeret et csu-anlæg, der vil komme med en advarsel først i form af en rød lampe, der blinker, inden strømmen går.
  På den måde sikrer vi, at der ikke komme larm over det tilladte.
 13. Lejeren skal drage omsorg for, at alt er lukket og slukket ved arrangementets afslutning.
 14. Ved enhver udlejning af lokalerne skal den ansvarlige kontraktlejer underskrive genpart af nærværende reglement.
 15. Rygning i festlokalet er ikke tilladt. Dette må kun finde sted i det fri ved trapperummet i kælderen. Fejning og oprydning hvor gæster har svinet, foretages af lejer.
 16. Køkken: opvaskemaskine skal rengøres og efterlades tømt. Køleskab skal ligeledes efterlades rengjort. Ovenstående vilkår tiltrædes hermed:
………………………………………………………….… ………………
Lejers underskrift og adresse Dato

Hjemmeside omkring ejendommen Bygmesterhaven