Om Bestyrelsen

Bestyrelsen for Beboerrepræsentationen Bygmesterhaven 33-53, 2400 KBH NV
Der holdes møde ca. hver anden måned eller efter behov.

Der udarbejdes et internt referat, og nyhedsopslag herfra vil fremover kunne findes på hjemmesiden.

Generalforsamling holdes en gang årligt, som regel i marts måned.

Referater herfra kan findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen består af følgende personer:

Formand:    Fadi Moussa
Kasserer:    Kim Rose
Medlem:     Betty Bjerringfelt

Desuden er:
Dennis Bjerringfelt er tilknyttet bestyrelsen som kritisk revisor.

Dennis Bjerringfelt er tilknyttet bestyrelsen som administrator for vores hjemmeside.

Bestyrelsen for beboerrepræsentationen er valgt af et flertal af Bygmesterhavens 144 lejemål.

Om opgaver / muligheder :

  • Være beboernes talerør over for udlejer og administrator (Topdanmark og Newsec)
  • Samarbejde med driftsleder i forbindelse med vedligeholdelse, oprydning, cykeloprydning og andre forhold i Bygmesterhavn.
  • Samle og videregive relevant information, ved opslag på opslagstavler i opgange og på hjemmeside.
  • Kan efter ønske fra lejer deltage i besigtigelse ved fraflytning.
  • Kan videregive råd og erfaringer ved istandsættelser, indbrud, tyveri m.v. i samarbejde med driftsleder.

Du kan skrive til bestyrelsen ved at benytte
denne e-mail: bf@bygmesterhaven.dk

Beboerforeningen Bygmesterhaven
Bygmestervej 33 – 53, 2400 København NV
bf@bygmesterhaven.dk
www.bygmesterhaven.dk

Dato: 13.04.2023/ed[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hjemmeside omkring ejendommen Bygmesterhaven